ÇİFTLİĞİMİZ

ciftlik-img

ATP Koza Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Yarımçal mevkii, Paşakadın Köyü sınırları içerisinde yer alan süt sığırcılığı tesisi; 250 dönümlük arazi üzerinde toplam 24.765 m² kapalı alana sahip tesisi ile günlük yaklaşık 15 ton süt üretimi yapmaktadır. Tesiste süt sığırcılığının yanında yem bitkileri yetiştiriciliği ve karma yem üretimi yapılması da planlanmaktadır.

Tesis içerisinde; 3 adet hayvan barınağı, 1 adet doğumhane ve revir, 1 adet sağımhane, süt depolama binası, 3 adet silaj depolama alanı, 1 adet kesif yem deposu, atıksu arıtma tesisi, seperatör ünitesi ve idari binalar yer almaktadır.

Çevre köylerdeki çiftçilerle sözleşmeli kaba yem üretimi ve yöreden istihdam politikasının uygulandığı proje kapsamında, yöreye en yüksek katkıyı sağlamak ve istihdam yaratmak esas alınmıştır. Kaba yemler yem fabrikalarından alınmakta, kesif yemlerle yemleme vagonunda karıştırılmasıyla karma yem üretimi yapılarak hayvanların yemlenmesi sağlanmaktadır.

Tesisin tam kapasite olarak faaliyete geçmesi durumunda üretilecek süt miktarı günlük olarak 25-28 ton aralığında olacaktır. Kapasitemiz 1.200 sağmaldır. Hayvanların sağım işlemi son teknoloji ürünü sağım ünitesinde yapılmakta ve sağılan sütler memeden çıktıktan sonraki 4 dakika içerisinde +4 dereceye düşürülerek özel tanklarda depolanmaktadır. Üretilen sütler, süt ürünlerine işlenmek üzere mandıra ya da süt fabrikalarına sevk edilmektedir.

Dünya üzerinde en yararlı içecek olan süt, içinde bulundurduğu besin unsurları açısından bir yaşam mucizesidir. Çiftliğimizde hayvan sağlığı ve üretilen sütün kalitesi açısından hijyene azami derecede özen gösterilmekte olup sağım sırasında ve sonrasında dezenfekte işlemlerinin yapılmasına dikkat edilmektedir. Firma olarak sağlıklı, yüksek besin değerine sahip süt üretimimiz devam etmektedir.